Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego  VIAMED Opole Lubelskie

 

 Opole Lubelskie, ul. Lubelska 37, 24-300
rejestracja czynna: poniedziałek - piątek, 8:30 -18:00
 telefon: 81 506 58 58
 e-mail: pzpviamed@wp.pl

Mapa dojazdu

Kontakt przez Skype

Pierwsza wizyta z wykorzystaniem Skype w NZOZ PZP VIAMED to trzy kroki: A. Rejestracja, B. Porada, C. Opłata.

(jeśli nie masz aktualnego oprogramowania Skype, bezpłatną wersję instalacyjną możesz pobrać np. stąd skype2)

 

A. REJESTRACJA

Uzgodnij telefonicznie z rejestracją (numer telefonu stacjonarnego 81 506 58 58; czynne od pon. do pt. w h. od 8.30 do 18.00) rodzaj i termin wizyty. Rejestracja poprosi Cię o dane do rachunku: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania (a w przypadku wizyty lekarskiej - także nr PESEL). Otrzymasz kontaktowy nickname wybranej przez Ciebie osoby - psychologa lub lekarza.

B. PORADA

W ustalonym terminie zaloguj się do Skype i skontaktuj z wybranym psychologiem/lekarzem oczekującym pod otrzymanym nickname. W przypadku porady lekarskiej, będziemy prosili o potwierdzenie numeru PESEL poprzez okazanie dowodu osobistego lub paszportu - to ważne dla poprawności recepty.

C. OPŁATA

Po zakończeniu rozmowy, dokonaj przelewu opłaty na konto VIAMED. Jeśli dokonujesz przelewu zza granicy, pamiętaj o wybraniu kwoty przelewu w polskich złotych. Rachunek wysyłamy do Ciebie pocztą lub e-mailem, wedle życzenia. Dokumenty związane z wizytą, czyli zaświadczenia lub recepty, przesyłamy bez dodatkowych kosztów.

 

Informacje dodatkowe

  • Dokumentacja lekarska prowadzona jest zgodnie z regulacjami Ministerstwa Zdrowia i NFZ.
  • Jeśli mieszkasz za granicą i potrzebujesz leków - możesz otrzymać je pocztą. W krajach EU można też realizować wystawione przez nas recepty transgraniczne.
  • Podczas kolejnych wizyt, prosimy o dokonanie potwierdzenia opłaty najpóźniej na dobę przed terminem porady (wystarczy e-mail screen-u bankowego zlecenia przelewu).
  • Zwracamy opłaty za wizyty odwołane co najmniej na dobę przed terminem wizyty.

Konto do przelewów krajowych i zagranicznych

- numer dla przelewów krajowych (w BRE Bank)
13 1140 2004 0000 3802 7421 7767

- numer IBAN dla przelewów z zagranicy (w BRE Bank)
PL13 1140 2004 0000 3802 7421 7767

Pozostałe dane do przelewu:
- przelew na rzecz: NZOZ PZP VIAMED, J. Mirowska-Wieczorek, ul. Sławinkowska 120A, Lublin, Polska
- tytuł przelewu: należy podać, za co dokonywana jest wpłata

JOANNA MIROWSKA-WIECZOREK NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNIA ZDROWIA PSYCHOSOMATYCZNEGO VIAMED, NIP 7121553612, REGON 060662183

Podmiot leczniczy wpisany do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego. Podmiot wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Siedziba: Lublin 20-810, ul. Sławinkowska 120a. Przychodnie: Lublin, 20-086, ul. Szewska 6a/ Łęczna 21-010, ul. Obrońców Pokoju 7/ Opole Lubelskie 24-300, ul.Lubelska 37.

Adres strony internetowej: nzozlublin.viamedline.pl, adres poczty elektronicznej: pzpviamed@wp.pl, adres portalu: viamedline.pl